ORAL ANTİ KANSER TERAPİ

Oral ajanların kullanımının giderek artması ile beraber, hastaların evde ilaç uyumu önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Toksik etkisi yüksek oral anti kanser ilaç kullanımında, güvenlik problemleri çok fazla yaşandığı için hasta eğitimi ve izlemi çok önemlidir. Bu kitabın amacı, hasta uyumu ve oral anti-kanser terapinin güvenli kullanımı için hastalara danışmanlık yapmak, eğitim için bilgi kaynağı oluşturmak ve bilgileri kanıta dayalı çalışmalar ve uluslararası rehberler ışığında standartlaştırmaktır. Kitap, eczane ve hemşirelik personeli, hemşirelik öğrencileri, evde ve yaşlı bakımteknikerleri, oral anti-kanser terapi alan hasta ve hasta yakınlarına destek ve bilgi sağlamak amacıyla referans kaynağı olarak hazırlanmıştır.