HEPATOSELÜLER KARSİNOMLU HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK, KLİNİK, LABORATUVAR VE RADYOLOJİK RETROSPEKTİF ANALİZİ

2006-2011 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Hepatoloji Bölümünde HSK tanısı ile takip ve tedavi edilen 49 hastanın epidemiyolojik,demografik ve klinik özellikleri, laboratuar değerleri, radyolojik bulguları retrospektif olarak incelenmiştir.