GARANTİ (MALİYETLER, POLİTİKALAR VE SÜRELER)

Gelişen teknoloji ile birlikte bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar da çeşitlilik göstererek artmakta, bunun sonucunda yoğunlaşarak artış göstermeye başlayan küresel rekabet, tüketimi daha cazip hale getirecek imkânlar sunmaktadır. Tüketimin giderek artmaya başlamasıyla birlikte ürün tercihine etki edebilecek etmenler oldukça farklılaşmakta; üretilen/satılan ürün ile birlikte satış sonrası verilen hizmetler kapsamında sunulan garanti, bunların başında gelmektedir. Çünkü garanti ve garanti hizmetleri, evde kullanılan küçük-büyük her türlü ev aletlerinden, ellerden düşmeyen cep telefonlarından, taşıtlardan tutun belirli bir ömrü olan ve hayatın bir parçası haline gelen her türlü        araç-gereç-alet ve edevatın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Artık günümüzde yediden yetmişe herkes, almak istediği bir ürün için önce sunulan garanti hizmetini incelemekte, daha sonra satın alma davranışına karar vermektedir. Üstelik sadece garantinin süresi değil, artık garanti politikasının sunmuş olduğu şartlar bile teker teker incelenmektedir. Ortaya çıkan bu durum, üreticilerin/satıcıların garanti hizmetlerini ürün tercihine etki eden başlıca özellikler arasına koymalarını, ürünlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesini sağlamanın güzel bir yolu olarak görmelerini kaçınılmaz hale getirmiştir.