GASTRONOMİK AKIMLAR 1

Sağlığa uygun olan yiyeceklerden hoş ve lezzetli yemeklerin iyi düzenlenmiş bir sistemde hazırlanması işlemine “Gastronomi” denilmektedir. Gastronominin kelime anlamı incelendiğinde mide (gastro) ve düzen (nomi) kelimelerinin birleşmesinden oluştuğu görülmektedir. Gastronomi biliminin alanı çok geniş olup turizm, gıda, kimya, biyoloji, fizik, ziraat ve sanat gibi pek çok alanı kapsayabilmektedir. Yeme-içme ihtiyacı insanoğlunun temel ihtiyaçları arasında olduğundan yeme-içmeye olan ilgi tarihte hep var olmuş ve bundan sonra da varlığını sürdürecektir. Ancak her dönemde farklı şekilde ele alınan gastronomi konuları o dönemin trendi olmuş ve gastronomi alanında akımlar ortaya çıkmıştır. Bu akımlar zaman içerisinde değişimlere uğrayarak yeni akımların oluşmasını da sağlamıştır. Bu şekilde gastronomi alanı gelişmiş ve gelişmeye de devam edecektir.

GASTRONOMİK AKIMLAR 1

ISBN: 978-625-367-283-6