GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FARKLI YÖNLERİYLE TARİH ARAŞTIRMALARI

Geçmişin bilgisi tarihin konusunu oluşturur. Bu nedenle tarih geçmişle günümüz arasında bağ kurulmasını sağlama özelliğine sahiptir. Geçmişte yaşayan devletlerin, toplumların ya da insanların sosyal, ekonomik, kültürel, hukuki, dinsel ve coğrafi yapılarını ve yaşam biçimlerini araştıran bilim dalı tarihtir. Geçmişi yorumlayan insanlar tarihçilerdir. Tarihçi, bulduğu geçmişte olan olayların kanıtlarından elde ettiği bilgilerden yola çıkarak geçmiş hakkında mantıklı ve tutarlı değerlendirmeleri ortaya koyan kişidir. Gelecek ile ilgili doğru kararlar alabilmek için geçmişin bilgi ve deneyimlerine ihtiyaç vardır. Bundan yola çıkarak kitapta, farklı yazarların katkısı ile tarih biliminin faklı alanlarına yeni bakış açıları getirilmiştir. Kitap yedi bölümden oluşmaktadır.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FARKLI YÖNLERİYLE TARİH ARAŞTIRMALARI

 • EDİTÖR:
 • ÖĞR. GÖR. DR. AYŞE ERKMEN
 • Y AZARLAR:
 • DOÇ. DR. OSMAN YALÇIN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL COŞKUN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ YASİN TAŞ
 • DR. DAVUD KAPUCU
 • ARŞ. GÖR. DR. DAVUT ŞAHBAZ
 • AYSEL ERDOĞAN
 • MUSTAFA GÜNCÜ
 • SELİN KARATEKİN