BÖBREĞIN YAPISININ İNCELENMESİ VE MEZONEFROZ KANAL VE ÜRETERLERİN KONUM DEĞİŞTİRMESİ

Böbreğin sempatik innervasyonu, sempatik girdinin cerrahi olarak deinervasyonuyla hipertansiyonu azaltma potansiyeli göz önüne alındığında önemli ölçüde ilgi çekmiştir. Bununla birlikte, sempatik sinir düzenlemesinin yetişkin fizyolojik eylemi kapsamlı bir şekilde çalışılmış olsa da, sinir ağını oluşturan gelişim programları, modern izleme, kader haritalama ve moleküler yaklaşımlarla kapsamlı bir şekilde ele alınmamıştır. Renal olmayan çalışmalar, çeşitli hayvan modellerinde vasküler ve nöral hücreler tarafından paylaşılan rehberlik yollarını vurgulamıştır. Böbrekte, sempatik aksonal süreçler, diğer sistemlerde emsal verildiğinde, böbreğe giden ana arteriyel girdiyi yakından takip eder; arteriyel ve sempatik sistemlerin fiziksel bağlantısının, paylaşılan rehberlik ipuçlarının koordineli algılanmasını yansıtabileceğini tahmin etmek mantıklı görünmektedir.