KAMU EKONOMİSİ ÇALIŞMALARININ YEREL BOYUTU

Kamu ekonomisi sosyal bilimlerde birçok disiplini ilgilendirmekte ve her disiplin kendi uğraş alanına göre kamu ekonomisi alanında çalışma yapmaktadır. Kamu ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin maliye ve iktisat bölümlerini doğrudan ilgilendirdiği gibi kamu yönetimi bölümünü yerel yönetimler maliyesi, ekonometriyi hesaplama ve reel harcama yönüyle ilgilendirmektedir. Dolayısıyla kamu ekonomisi disiplini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin hemen hemen bütün bölümlerini ilgilendirmektedir. Bu nedenle farklı disilinlerin kamu ekonomisi alanındaki çalışmalarınormal kabul edilmektedir. Buradaki çalışmaların dördü de bir şekilde kentle ilgili olduğu için kamu yönetiminin çalışma alanıyla ilgili olduğu belirtilebilir.

KAMU EKONOMİSİ ÇALIŞMALARININ YEREL BOYUTU

  • EDİTÖR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET KAYAN
  • YAZARLAR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET ŞİT
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ CEBRAİL TELEK
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET CEM DANACI
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SENA EKİCİ
  • ISBN: 978-625-7897-55-6