GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Gençlik, hangi tarihsel dönemde olunursa olunsun, insanların üzerinde konuşması gereken en önemli konular arasında yer almaktan hiçbir vakit uzak kalmayacağını düşündüğümüz bir konudur. Toplumlara dinamizm kazandıran genç nesiller ancak kaliteli bir eğitim sürecinden geçerek ve mutlu hayatlara sahip olarak en üst toplumsal faydayı sağlayabilirler. Bu nedenledir ki her toplum gençlerin iyi yetişmeleri için gençlere yönelik çalışmalar yürütmektedir. Gençlik çalışmaları disiplinler arası bir ilgiyi cezbetmektedir. Bu kitap da disiplinler arası bir çalışma şeklinde gençliği farklı açılardan ele alma gereksiniminin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.