YENİCE SICAK NOKTASI: EKOLOJİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Batı Karadeniz Bölümü’nün en önemli doğal kaynaklarından biri şüphesiz ormanlardır. İnsanların doğal kaynaklar üzerinde oluşturduğu baskı neticesinde doğallığını koruyabilmiş alanlar gün geçtikçe daralmaktadır. Ağaç ve çalı toplulukları ile sınırlandırılamayacak olan ormanlar, içerisinde çok sayıda liken, mantar, yosun, ot ve hayvan türü gibi mikro ve makro canlıları barındıran ortam, yaşam birliği özelliği taşımaktadır. Orman alanlarının coğrafi özellikleri ormanlarda yaşayan tür ve orman topluluklarının çeşitliliği ile dağılışında doğrudan etkilidir. Orman ekosistemlerinin sürdürülebilirliği ise, doğal ortam özelliklerinin doğru saptanması ile planlamaların alanın asli elemanlarının ekolojik gereksinimleri göz önünde bulundurulduğu ölçüde başarıya ulaşacaktır. Doğal alanlarda yapılan hatalı uygulamalar, hassas türler, endemikler ve relikt türlerin ortamdan kaybolmasına sebep olabilmektedir. Bu durum biyolojik çeşitliliği azaltmaktadır.