GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Gıda, canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için hava ve su ile birlikte gerekli olan en temel ihtiyaçlarındandır. Bir taraftan hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilmek diğer taraftan küresel ısınma, kuraklık gibi iklim değişikliklerinden çok fazla etkilenen gıda üretimini arttırabilmek için gıda sektöründe sürdürülebilir, yenilenebilir ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda günümüz dünyasında, tüketici bilinci ve güvenilir gıda arzına yönelik talebin artması Gıda Mühendisliği Alanına düşen sorumluluğu da arttırmıştır. Gıda Mühendisleri bilgi ve deneyimlerini; kısıtlı kaynakların daha etkin ve adaletli bir şekilde kullanılabilmesi, güvenli, fonksiyonel, sağlıklı, ulaşılabilir, çevreye duyarlı, sürdürülebilir gıda ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla kullanmak durumundadırlar. Hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında sürdürülebilir kalkınmanın bir gereği olarak gıda sektörünün ve Gıda Mühendisleri’nin geleneksel gıda teknolojilerinin yanısıra yeni gıda teknolojilerinin, yeni gıda ürünlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılmasında inovasyona gitmeleri daha da önemli bir hale gelmiştir.