ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAZİ VE LABORATUVAR DENEYLERİ İLE ARAŞTIRILMASI

Ülkemiz bir deprem kuşağı ve aktif bir kuşak olan Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde bulunan bir ülkedir. Tarihsel ve aletsel kayıtlara baktığımız zaman Anadolu’da yıkıcı depremlerin olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde yerleşim yerlerine bakıldığında daha çok dağ eteklerine yada alüvyon zeminlerin biriktiği verimli ovalarda kurulduğunu görüyoruz. Depremlerde bu alanlarda sıvılaşma türü denilen hasarlar çoğunlukla görülmektedir. Bu bağlamda sıvılaşma türü hasarların neden ne nasıl olduğunu tanımak ve bilmek önemlidir. Sıvılaşmaya bağlı hasar ve nedenleri anlaşılırsa, bilinirse bundan sonra oluşması muhtemel sıvılaşma türü hasarların önüne geçilebilecektir. Bu kitap bu alanda bir boşluğu dolduracaktır. Bu kitap da genel olarak depremlerle ilgili bilgiler verilmştir, devamında dinamik zemin davranışı ve deprem risk analizi anlatılmıştır. Bundan sonra sıvılaşma yöntemleri üzerinde durulmuş ve bu konuda literatürle ilgili araştırmalar yapılmıştır. Teorik çalışmalardan sonra araziden elde edilen arazi verileri ile sıvılaşma hesapları yapılmıştır. Araziden alınan numuneler laboratuvara getirilerek üzerinde zemin indeks deneyleri yapılmış ve elde edilen zemin parametrelerine göre dinamik üç eksenli deneyler yapılmıştır. Bu deneylerde zemin numuneleri aarazi koşullarında dinamik olarak yüklenmiş ve sıvılaşma değerlendirmeleri yapılmıştır.

Kategoriler: Etiketler: