GÖÇ YÜZYILINDA TÜRKİYE “Manisa İlindeki Suriyeliler”

Göç, bireylerin ya da grupların yaşadıkları ülkeden gerek kişisel tercih gerekse politik zorunluluklardan dolayı yapılan bir yer değiştirme hareketi olarak bilinmektedir. Bireylerin sahip oldukları imkanların daha iyi şekilde olması isteği, yaşadığı ülkede sosyoekonomik ya da siyasi kaynaklı kargaşa, eğitim, iş olanakları, iklim, kıtlık, bulaşıcı hastalık vb. gibi durumlar insanların göç etmesini sağlayan nedenler arasında yer almaktadır. İnsanlık tarihinden günümüze kadar var olan ve var olmaya devam eden göç olgusu, etnik çeşitliliğin, kozmos bir yapının oluşumuna da katkı sağlamaktadır.