GÖÇÜN ARDINDAN

Ortadoğu’nun fiziksel ve siyasi haritasına bakıldığında son on yılda ciddi anlamda değişimlerin olduğu görülmektedir. Bu coğrafyanın özellikle petrol başta olmak üzere sahip olduğu kaynaklarla stratejik bir yapıyı içinde barındırıyor olması onu dünya ekonomisine ve siyasetine yön veren ülkelerin nezdinde değerli kılmaktadır. Dolayısıyla bu topraklarda var olan karışıklıktan her ülkenin kendi lehine istifade etmeye çalıştığı ve bu coğrafyada güçlü ülkeler tarafından bir takım savaş oyunlarının oynandığı gerçeği ortaya çıkmaktadır.