GÖRME ENGELLİLERDE SPORUN FİZİKSEL VE MOTORİK YANITLARI

Toplumsal yaşamda insanların sosyalleşmesinde en önemli araçlardan biri spordur. Sporun psiko-sosyal katkılarının yanında, insan vücudunda fizyolojik, fiziksel ve motorik olarak bir takım değişiklikler meydana getirdiği bilinmektedir. Görme engellilerin, erken çocukluk yaşlarında başlayan fiziksel ve motorik gelişim yetersizliği sporla en aza indirilebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, çalışmamızda düzenli spor yapan görme engelli bireylerle, spor yapmayan görme engelli bireylerin göre fiziksel ve motorik özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.