TÜRKİYE’DE İNCİR EKONOMİSİ

Çok farklı tecrübeler yaşadığımız pandemi dönemi ve sonrasında yaşamakta olduğumuz ekonomik sorunlar (ki belki de en önemlisi enflasyon) üretimin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Üretimin gerçekleşmesi ise öncelikle tarım sektörüne bağlıdır. Tarım sektörünün etkinliği olmadan hem insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi hem de gelir getirici özelliği mümkün olamayacaktır. 1970’li yıllarda tarımda kendi kendine yeterli yedi ülkeden bir tanesi olarak tanımlanan Türkiye, günümüzde çoğu tarımsal ürünleri dışarıdan alır hale gelmiştir. Zaman içerisinde verimli tarımsal üretim alanlarının azalması, diğer sektörlere daha fazla ağırlık verilmesi gibi faktörler tarım sektörünün etkinliğini kaybetmesine, dolayısıyla ülkenin tarımda kendi kendine yeterliliğinin azalmasına neden olmuştur.