II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE OSMANLI – İRAN İLİŞKİLERİNDE KÜRT AŞİRETLERİ MESELESİ

II. Abdülhamit Dönemi’nde Osmanlı-İran ilişkilerinde Kürt Aşiretleri meselesi isimli bu çalışmada, Osmanlı-İran hudut bölgesinde yaşayan Kürt Aşiretlerinin iki devlet ilişkilerinde sebep oldukları sorunlar ele alındığı gibi ayrıca bu bölgede yaşayan göçebe, yarı göçebe ve yerleşik Kürt aşiretlerinin sosyo- ekonomik durumları da ele alınmıştır. Safevi Hanedanlığı ile başlayan Osmanlı-İran ilişkilerinde tarihi süreçte hudut ve hudut bölgesinde yaşayan Kürtler büyük bir önem arz etmiştir. Hudut bölgesinde yaşayan Kürt aşiretleri, iki devlet arasında özellikle XIX. ve XX. yüzyılda büyük bir sorun haline gelmiştir. Osmanlı-İran ilişkilerinde Kürt aşiretlerinin etkileri, Osmanlı Arşiv belgelerinin kullanımıyla incelenmiş ve bu sorunların kaynağı hakkında gerekli izahlar yapılmıştır.