GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARI-2022

Doğa koruma, biyolojik onarım, kentsel ve kırsal alan kullanım planlaması gibi çalışmalarda önemli rol üstlenen Peyzaj Mimarlığı disiplini, insanın yakın çevresindeki mekânların organizasyonuna yönelik tasarım ve çevre düzenleme çalışmalarını kapsamaktadır. Peyzaj mimarları yapılı ve doğal çevrelerin planlama, tasarım, yönetim, koruma ve rehabilitasyonuna sanatsal ve bilimsel prensipler ile yeni anlayışlar ortaya koymaktadır. Peyzaj Mimarlığı; iklim değişikliği ile birlikte sürdürülebilir çevre odaklı çalışan tüm bilim alanların içinde stratejik bir konumdadır. Değişen çevreyle birlikte araştırmaların yönü de değişmiştir. Araştırmalarda farklı bakış açılarıyla sürdürülebilirlik kavramı ele alınmıştır. 2022 yılında ikinci kitabımız olan bu eserde alanında uzman olan farklı araştırmacılarla Dünya’da ve Türkiye’de güncel konular özelinde bölümler “Ekolojik Bağlantılılık, Millet Bahçesi Jeolojik Peyzajlar, Peyzaj Planlamanın Önemi, Kentsel Donatı Elamanları, Tek Katmanlı Yarı Açık Örtüler, Kentsel Dönüşüm ve Peyzaj, Kent Formu, Ekolojik Adalet, İklim Adaleti, Cep Parklar, Ruderal Bitkiler, Küresel Isınma ve Peyzaj Mimarlığı, EndüstriyelPeyzaj” ele alınmıştır. Özetle kitapta yer alan bölümlerde peyzaj mimarlığı perspektifinden doğa, tarih, kent, yeşil alanlar ve turizm incelenmiş, güncel konulara, sorunlara ve sorunların çözüm önerilerine yer verilmiştir.