EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI VE MATERYAL TASARIMI ÖRNEKLERİ

Bu kitap öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının derslerini daha etkili ve ilgi çekici hâle getirmek için kullanabilecekleri teknolojik imkânlar ve materyal örneklerini içermektedir. Kitabın birinci bölümünde konuyla ilgili bilgilere, kitabın ikinci bölümünde materyal örneklerine, üçüncü bölümünde ise ders planı örneklerine yer verilmiştir. Kitabın birinci bölümünde eğitimde artırılmış gerçeklik ile teknoloji ve materyal kullanımı hakkında bilgiler, ikinci bölümünde ise materyal örnekleri, materyal değerlendirme ölçekleri ve ders planları yer almaktadır. Derslerini etkili ve verimli hâle getirmek isteyen öğretmenlerin mutlaka bakmaları gereken bu kitap farklı alanlarda hazırlanan materyal örnekleriyle ilgililer fikir vermesi bakımından önemlidir. Kitaba ait içerikler ücretsiz olarak okunup dağıtılabilir ve kitaptaki içeriğin tamamı kaynak gösterilerek, ticari amaç güdülmeksizin kullanılabilir.

Kategoriler: Etiketler: ,