GÜNCEL SORUNLARIYLA TÜRKİYE EKONOMİSİ: Dinamik Bir Analiz

İktisadi büyüme ve kalkınma arayışında ekonomiler yoğun olarak özellikle enerji talebinin belirleyici olduğu dış denge sorunu, güvenlik probleminin öne çıkması nedeniyle savunma harcamalarındaki artışın finansmanı, sektörel yapının değişiminin neden olduğu kentleşme süreciyle öne çıkan ve bir güvenlik unsuru olarak doğal afetlerin etkileri, özellikle neoliberal politikaların yükselişe geçtiği dünya ekonomisinde küresel ve/veya bölgesel olarak gelir dağılımı sorunu vb konular iktisat literatüründe çok daha fazla tartışılır konuma gelmiştir. Türkiye ekonomisi de dünya ekonomisinde öne çıkan bu başlıkların tam odağında yer almaktadır. Son yıllarda dışa açık bir büyüme modeliyle, yüksek oranda iktisadi büyüme göstergelerine sahip olmasına rağmen, bu büyüme yapısının sürdürülebilirliği, dış dengenin sağlanabilmesi, enerji arz ve talebi arasındaki açığın kapatılabilmesi, gelir dağılımı eşitsizliğinin azaltılabilmesi vb makroekonomik sorunlar güncelliğini kaybetmeyecek gibi görülmektedir.

GÜNCEL SORUNLARIYLA TÜRKİYE EKONOMİSİ Dinamik Bir Analiz

 • EDITÖR:
 • DR. BARIŞ AYTEKİN
 • Y AZARLAR:
 • PROF. DR. HÜDAVERDİ BİRCAN
 • DOÇ. DR. AYHAN ORHAN
 • DOÇ. DR. CEMİL ERARSLAN
 • DOÇ. DR. FERHAT PEHLİVANOĞLU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ  BÜNYAMİN DEMİRGİL
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ FUAT LEBE
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER FARUK BİÇEN
 • DR. AHMET SEL
 • DR. LEVENT AKSU
 • ÖĞR. GÖR. BORA ALKAN
 • ELİF SEHER KÖRPE GÜRSOY
 • KADİR GÖÇERİ