KÜRESELLEŞME, SİYASAL GRUPLAR, SİYASAL KÜLTÜR-SİYASAL İLETİŞİM VE TÜRKİYE

Türkiye’nin küreselleşme döneminde siyasal gruplarının siyasal kültür ve siyasal iletişim bağlamında analizini amaçlayan bu çalışma; bir anlamda yıllardır çalıştığım konuların bir hülasası niteliğinde planlanmıştır. Çalıştığım konular küreselleşme ve kültür, iletişim ve siyasal iletişim, siyasal kültür, sosyal psikolojik açıdan sosyal gruplar, kültürel planlama, kültür politikaları, devlet, toplumsal yapı sorunları vs. başlıkları altında sıralanabilir.