GÜNCEL SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI

Bireycilik-Toplulukçuluk düzleminde Bireycilik, bireylerin sosyal çevrede sadece kendileri ve birinci dereceden yakınlarıyla ilgilenmeyi tercih etmelerine işaret ederken tam karşısında duran Toplulukçuluk, sıkı sıkıya kenetlenmiş bir sosyal çevrede bireyin toplumla genel uyumuna gönderme yapar. Bireyci toplumlardaki benlik algısında “Ben” ön plandayken Toplulukçu toplumlarda “Biz” önem kazanmaktadır. Durkheim’ın “Mekanik-Organik Dayanışma” teorisiyle benzerlikler taşır. Bireyci bir toplumda organik dayanışmada olduğu gibi iş sahasında uzmanlaşma daha fazla olduğu için bireye yapılan atıf daha fazla olurken Toplulukçu bir toplumda mekanik dayanışmada olduğu gibi imece usulü çalışma daha yaygın olarak görülür.

GÜNCEL SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI

 • EDİTÖR:
 • PROF. DR. MUSTAFA TALAS
 • YAZARLAR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ KEMAL NURDOĞAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYKUT SIĞIN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜLENT ARPAT
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT YEŞİLMEN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ÇAKIR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SERDAR NERSE
 • ÖĞR. GÖR. HABİBE KULLE
 • ÖĞR. GÖR. YASEMİN ÖZYER
 • UZMAN HEMŞİRE EBRU ÖZCAN
 • ISBN:978-625-7897-66-2