KÜRESEL VE YEREL BAĞLAMDA SİYASET, TİCARET VE MUHASEBE

21. yüzyılda pek çok bilim dalında olduğu gibi sosyal bilimlerde de multidisipliner çalışmaların önemi gün geçtikçe daha çok artmaktadır. Zira tek bir disiplinin formasyonuna sahip olarak (ya da tek bir disiplinden yararlanarak) 21. yüzyılın sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel vb alanlardaki sorunlarına çözüm üretme çabasına girmek artık mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki farklı disiplinlerden araştırmacılar, benzer konulara kendi formasyonları ve bakış açılarıyla farklı çözüm önerileri sunmaktadırlar. Multidisipliner çalışmalar sayesinde sorunların işlenişi ve çözüm önerilerinde farklı alternatiflerin ortaya çıkması gerek bireyleri, gerek çeşitli örgütleri ve şirketleri gerekse kamu politikası yapıcılarını geleneksel yöntemlere/çözüm önerilerine mahkûm olmaktan kurtarmakta ve alternatifler aracılığıyla yeni yollar kullanılmasını teşvik etmektedir. Böylece bilim, bir yandan gelişme kaydederken diğer yandan da insanların hayatına dokunmuş olacaktır.

KÜRESEL VE YEREL BAĞLAMDA SİYASET, TİCARET VE MUHASEBE

 • EDİTÖRLER:
 • PROF. DR. MEHMET DEMİR
 • ÖĞR. GÖR. ALİ ÇİÇEK
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. FAZIL KIRKBİR
 • PROF. DR. MEHMET DEMİR
 • DOÇ. DR. HALİL SEMİH KİMZAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET CANÇELİK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT KARA
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA ERGÜN
 • DR ÖĞR. ÜYESİ SELMİNAZ ADIGÜZEL
 • DR.HASAN BARDAKÇI
 • DR.MEHMET RAGIP GÖRGÜN
 • DR. BURAK KÜRKÇÜ
 • ÖĞR. GÖR. YUSUF KURT
 • ELİF CAN
 • HAZAL AK
 • ÖZGE BOZKULAK
 • ISBN: 978-625-7897-65-5