GÜNÜMÜZDE KADININ MESLEKİ EĞİTİMDEKİ DURUMU

Bir ülkenin gelişmesi, insanlarının hayat boyu eğitime imkanlarının olması ve insanların sürekli niteliklerini, bilgi ve becerilerini be eğitimlerle desteklenerek değişen işgücü ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ile mümkündür. Bu bakış açısı ile dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan kadınların istihdamda göz ardı edilemeyecek bir ekonomik kaynak olduğu gerçeği ile hayat boyu süren bu mesleki eğitimlerden yararlanması sağlanmalıdır. Bu gerçekleri fark eden ülkeler, kadın işgücünü milli gelire kazandırmak için kalkınma planları ve hükümet programları oluşturmuş hatta zaman zaman çeşitli faaliyetler ve projeler için planlar hazırlamak hatta çeşitli kampanyalar uygulamak zorunda kalmışlardır.