HASTANE VE SAĞLIK YÖNETİMİ: GÜNCEL KONULAR- 2

Bu kitap, hastane ve sağlık yönetimi alanında güncel bazı yaklaşımları incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Sağlık hizmetlerinin yönetimi esnasında gelişen yeni trendleri takip edebilmek, özellikle sağlık sisteminin lokomotifi olan hastane yönetimi konularını çalışan akademisyenler için de stratejik bir öneme sahiptir. Hastaların daha iyi bakım almasını sağlama, kaynakları verimli kullanma, kaliteyi artırma ve maliyetleri minimize edebilmek amacıyla yönetim süreçleri de sürekli olarak yenilenmek ve geliştirilmek zorundadır. Bu bağlamda hazırlanan bu kitap, sağlık ve hastane yönetimi konusundaki güncel yaklaşımları ve önemli konu başlıklarını okuyucularına sunmayı amaçlamaktadır.