SAĞLIK BİLİMLERİ ÇALIŞMALARI

Hayvancılık sektörü, ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından önemli bir konumda bulunmakta ve sürekli önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Beraberinde hayvancılığın gelişiminde kilit bir öneme sahip “Sağlık Bilimleri Çalışmaları” ile ilgili yeni bir kitap ile karşınızdayız.