ETKİLİ KRİZ YÖNETİMİ

Bu çalışma, kamusal alanda kriz yönetim sürecinde etkinliği sağlayan temel faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için iki soru formüle edilmiştir: İlki, ‘kamu sektöründe kriz yönetim sürecinin etkinliğini belirleyen başlıca unsurlar nelerdir?’ İkincisi, ‘kamusal alanda kriz yönetiminde başarının önündeki engeller nelerdir? Diğer bir ifadeyle, ‘krizler kamu kurumlarını niye zorlamaktadır?’

ETKİLİ KRİZ YÖNETİMİ

  • DR. ŞÜKRÜ ÖZCAN
  • ISBN: 978-625-7562-26-3