HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE MANEVİ BAKIM

Manevi bakım ile ilgili özellikle son yirmi yılda ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmaların arttığı bilinmektedir. Özellikle son yıllarda yaşadığımız COVID- 19 pandemisi gerek hastalık halinde hastanelerde gerekse evlerimizde ruhsal ve manevi yönden hepimizi oldukça sarsmıştır. Uzun süren karantinalar boyunca insanlar birbirinden uzaklaşmış ve zor zamanlarda birbirlerine iyi dileklerde bulunmak veya dua etmekten başka yapılacak bir şeyin olmadığı günler yaşanmıştır. Önümüzdeki yılların ise neler getireceği hepimiz için belirsizdir. Yeni bir felaket, salgın, ekonomik buhran, deprem, savaş, terör eylemi olup olmayacağı konusunda güvence vermek imkânsızdır. Bir dine inansın veya inanmasın tüm insanların manevi bir yönü bulunmaktadır. Kimileri dua edip namaz kılarken kimileri meditasyon, yoga, reiki gibi alanlarda manevi ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda maneviyatın bizi ayakta tutan bir güç olduğunu dikkate aldığımızda üzerinde daha çok çalışmamız gerektiği sonucunu çıkarabiliriz.