SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

İşletmelerde bilindiği üzere çok basit bir döngü vardır. Girdi, işlem ve çıktı olarak ifade edilen bu döngü iş dünyasının en önemli olgusudur. Tüm faaliyetler bu döngü etrafında şekillenir. Her ne kadar bu döngü basit görünse de tüm faaliyetler öyle veya böyle bu döngünün bir parçasını etkiler ve döngüyü karmaşık hale getirir. İşletmelerin temel hedefi olan verimlilik ve bu verimlilik üzerinden gelecek karlılığın sağlanması için bu basit ama karmaşık döngünün anlaşılması ve karmaşıklığının giderilmesi gerekir. Teknolojideki yenilikler, üretimdeki değişimler, müşteri satın alma davranışındaki yeni eğilimler gibi birçok parametrenin anlaşılması ve yeniden değerlendirilmesi gerekir. Yukarıda sayılan değişimler hem mevcut işletme fonksiyonları değiştirmekte hem de yeni üretim ve pazarlama alanları oluşturmaktadır. Bu durum birçok araştırmacının aklına farklı sorular ve sorunlar getirmektedir. Teknoloji ne tür yeni stratejik yaklaşımlar ortaya çıkarıyor; teknoloji odaklı girişimler ekosistemde değişikliklere sebep oluyor mu? Metaverse bu işin neresinde? Covit-19 gibi salgınlar müşteri ve üretim süreçlerini nasıl etkiledi? Tüm sektörlerde ortaya çıkan pahalılık (enflasyon), özellikle bankacılık ve yiyecek içecek sektörünü nasıl etkiledi. Yabancı uyruklu vatandaşlar bu işin neresinde? Konut fiyatlarındaki artışlarda yabancıların etkisi var mı? gibi sorular örnek verilebilir.