İÇ MİMARLIK MESLEK SÜRECİ

İç mimarlık meslek sürecinin aşamaları süresince kullanılan teknoloji ve bilgisayar destekli tasarım programlarının araştırıldığı bu çalışmada; bahsi geçen süreç ve bilgisayar destekli teknolojiler ele alınmış ardından bu iki konunun ilişkisinin ne şekilde ve ne sıklıkta kullanıldığı incelenmiştir. Bu bağlamda mesleki sürecin hangi aşamalarında hangi teknolojilerin kullanıldığı sonucuna varılmaya çalışılmıştır. Gerçekleştirilen araştırma ile teknoloji kullanımının; mesleki süreç için bir zorunluluk olduğu konusu açıklanmaktadır. Ancak sürecin bazı aşamaları hiçbir teknolojik araç kullanılmadan da gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda süreci gerçekleştiren kişi: iç mimar; kullanacağı program ve teknolojilere, uyguladığı projenin kapsamı ve kendi sınırlılıkları dahilinde karar verebilmektedir.

İÇ MİMARLIK MESLEK SÜRECİ

ISBN: 978-625-6380-36-3