DEPREM ETKİSİNDE ZEMİNLERİN SIVILAŞMASI VE SIVILAŞMA YÖNTEMLERİ

Ülkemiz bir deprem ülkesidir. Ve aktif bir kuşak olan Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde yer almaktadır. Tarihsel kayıtlara bakıldığı zaman Anadolu’da sayısız yıkıcı depremlerin olduğu anlaşılmaktadır. Yerleşim yerlerine bakıldığında daha çok alüvyon zeminlerin biriktiği verimli ovalarda kurulduğunu görüyoruz. Alüvyon araziler aynı zamanda yeraltı suyunun yüzeye yakın olduğu alanlardır. Depremlerde yeraltı su seviyesinin yer yüzeyine yakın olduğu alanlarda sıvılaşma türü denilen hasarlar çoğunlukla görülmektedir. Bu bağlamda sıvılaşma türü hasarların neden ve nasıl olduğunu tanımak ve bilmek önemlidir. Sıvılaşmaya bağlı hasar ve nedenleri anlaşılırsa, bilinirse bundan sonra oluşması muhtemel sıvılaşma türü hasarların önüne geçilebilecektir. Bu kitap bu anlamda bir boşluğu dolduracaktır. Bu kitap da genel olarak depremlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Daha sonra sıvılaşma yöntemleri üzerinde durulmuş ve bu konuda literatürle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu kitapta ağırlıklı olarak sıvılaşmanın irdelenmesi yapılmış ve teorik olarak sıvılaşma yöntemleri detaylı bir şekilde irdelenmiştir.

Kategoriler: Etiketler: