TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

Günümüzde multidisipliner alanında yapılan çalışmaların önemi Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de giderek artmaktadır. Bu bağlamda birçok üniversite multidisipliner programlar açarak bilimsel toplantı ve kongreler düzenlemektedir. Yapılan çalışmalar makale ve kitap şeklinde yayınlanmaya başlamıştır. Dünyanın önde gelen ülkelerinde ve Türkiye’de farklı konular üzerinde çalışan bilim insanları bu konuları ortak bir alanda paylaştıkları görülmektedir. Özellikle sağlık alanındaki hızlı gelişmeler, değişimler düşünüldüğünde ilerleyen süreçte de bu tarz farklı alanlardaki çalışmaların multidisipliner ve interdisipliner yapılması daha da önem kazanacağı aşikardır. Ülkemizde de bu tür çalışmaların giderek arttığı görülmektedir. Bu bağlamda farklı alanda çalışan bilim adamlarının ortak bir kitap yayınlama çabası önem kazanmaktadır.