İÇEL MİLLETVEKİLLERİ VE SİYASİ FAALİYETLERİ (1961–1970)

Bir arada yaşayan insan topluluklarının ortak yaşam kültürünü geliştirmeleri sonucu “Devlet” denilen yapı ortaya çıkmıştır. Devletler tarih boyunca çeşitli şekillerde yönetilmişlerdir. Medeni dünyada devleti oluşturan millet(ler) siyasal denetimi ellerine almışlar, kendilerini yönetmektedirler. Bu bağlamda ülkemizde bu gelişim nasıl olmuş, yaşadığım şehirde yansımaları neler olmuş bunu değerlendirmek için; bu çalışmanın konusu “İçel Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri 1961-1970” olarak belirlenmiştir.