IĞDIR YÖRESİ GELENEKSEL EL ÖRMELERİ

Kültürel kimliğin en önemli unsurlarından biri olan el ip örmeciliği; toplumun özlem, sevinç, keder, umut, güç, bereket gibi duygularını desen ve motiflerle yansıttıkları alanlardan biri olmuştur. Kendi içerisinde birçok çeşide sahip olan el ip örmeciliği; Anadolu giyim kuşam kültüründe çorap, patik ve eldiven gibi örneklerle başta gelmektedir. Anadolu kadını yün ipten ördüğügiysileri soğuktan korunmak amacıyla işlese de örmelerinde, beklentilerini, çaresizliklerini, kötülüklere karşı korunma düşüncelerini motifler üzerinden anlatmıştır.