İŞLETME BAŞARISINDA GİRİŞİMCİNİN BİREYSEL KAYNAKLARI

İşletmeler, üretim faktörlerini bir araya getirerek toplumun mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayan ekonomik birimlerdir. İşletmeler, bu ihtiyaçların karşılanması sürecinde hem istihdam imkânları sağlayarak hem de ekonomik genişleme ve canlanmaya hizmet ederek ülke ekonomilerine fayda sağlarlar. Bu açıdan bakıldığında işletme sayılarının artması ekonomi için önem arz etmektedir. İşletme sayılarının artmasının yanında, hayatta kalması ve başarı düzeylerinin artması, sundukları sosyal ve ekonomik faydaların devamlılığını sağlayan diğer önemli hususlardır.