İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ ve DOĞAL AFETLER BAĞLAMINDA FİNANSAL KRİZ YÖNETİMİ: 2011 YILI VAN DEPREMİ ÖRNEĞİ

Günümüzde iklim değişikliği ve doğal afetler tüm yerküreyi etkilemekte ve bu nedenle son zamanlarda çok sayıda haberin konusu olmaktadır. Öneminden dolayı, dünya genelinde bu olguya yönelik bir farkındalık oluşmaya başlamıştır. Küresel iklim değişikliği ve doğal afetlerin olumsuz etkileri tarımdan turizme, ekonomiden finansa birçok sektörde hissedilmektedir. Kitapta, küresel iklim değişikliği ve doğal afetlerin çeşitli sektörlere etkilerinin ortaya konulmasının yanında ekonomi sisteminde önemli bir yeri olan finans sektörüne etkileri üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.