ALTERNATİF TURİZM ARAŞTIRMALARI

Turizm ekonomi, coğrafya, tarih, arkeoloji, siyasal bilimler, psikoloji, sosyoloji, tıp, hukuk, antropoloji, işletme ve çevre gibi çeşitli bilim dalları ile ilişki içerisindedir. Turizmin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi neticesinde karşımıza alternatif turizm çeşitleri çıkmaktadır. Bu kitapta alternatif turizm çeşitlerinden bazıları değişik açılardan ele alınmıştır. Çalışma toplam 5 bölümden oluşmaktadır. Turizm kavramının sosyo-kültürel etkileri, Türkiye’nin spesifik turizm çeşitlerininpotansiyelinin belirlenmesi, turizm coğrafyası ve yiyecek-içecek turizmi ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Her bölümde turizmin değişik bir özelliğinin incelenmiş olması nedeniyle, kitabın sosyal bilimler alanında çalışanlara, öğrencilere ve ayrıca turizme ilgi duyan diğer özel sektör-kamu çalışanlarına yararlı bir kaynak olacağını düşünüyoruz.

ALTERNATİF TURİZM ARAŞTIRMALARI

 • EDİTÖR:
 • DOÇ. DR. SEVCAN YILDIZ
 • YAZARLAR:
 • DR. ÖĞRETİM ÜYESi GÜLSÜN YILDIRIM
 • DR. ABDULLAH TARINÇ
 • DOÇ. DR. CEYHUN Ç. KILINÇ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ERCAN KARAÇAR
 • BAYRAM ORUÇ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ERCAN KARAÇAR
 • RASHID RUSTAMOV
 • ÖĞR. GÖR. DR. ABDULLAH TARINÇ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLSÜN YILDIRIM
 • DOÇ. DR. CEYHUN ÇAĞLAR KILINÇ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ YILMAZ SEÇİM
 • DİLEK ÇOŞAN