İKTİSAT VE İŞLETME ALANINDA DEĞİŞEN YAKLAŞIMLAR

Sosyal Bilimler hayatın fizyolojik, biyolojik, kimyasal yönlerini araştıran doğa bilimlerinden farklı olarak sosyal yaşamı ve insan davranışlarını araştırır. Kültürel, siyasal ve ekonomik yapılar, değerler, normlar, sanat ve fikir dünyası sosyal bilimlerin araştırdığı konulardır. Sosyal bilimler de doğal bilimlerin metotları kullanmakla birlikte, fakat daha çok niteliksel araştırmaya dayanırlar ve bazen “yumuşak bilim” olarak adlandırılırlar. Doğal bilimler ise testten türetilen ve doğrulanan nicel dataya dayanırlar ve bazen “sert bilim” olarak adlandırılırlar. Sosyal bilim, toplum ve toplum içindeki bireyler arasındaki ilişkilerle, insan davranışlarıyla ilgilenir. Sosyal bilimler; antropoloji, arkeoloji, iktisat, işletme, ekonomi, tarih, beşerî coğrafya, hukuk bilimi, dil bilimi, siyaset bilimi, psikoloji, kamu sağlığı ve sosyolojidir.

İKTİSAT VE İŞLETME ALANINDA DEĞİŞEN YAKLAŞIMLAR

  • EDİTÖRLER:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ SAMET GÜRSOY
  • ÖĞR. GÖR. DERYA AĞCADAĞ
  • YAZARLAR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ HARUN ÖĞÜNÇ
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ KAZIM KARTAL
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ SAMET GÜRSOY
  • ÖĞR. GÖR. DERYA AĞCADAĞ
  • ARŞ. GÖR. OSMAN KOYUNCU
  • ISBN: 978-625-7279-16-1