İKTİSATTA VE İŞLETMEDE SEÇME KONULAR II

“İktisatta ve İşletmede Seçme Konular II”, adlı bu kitap, işletme ve iktisat literatüründe yaşanan gelişmelere teorik ve ampirik bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.