A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI -6

Medya ve kitle iletişimi, sosyal ve beşeri bilimler içerisinde, insan iletişimine ilişkin daha geniş bir araştırma alanının önemli bir parçası konumundadır. Özellikle teknolojik gelişim ile birlikte insanların yalnızlaşması, birbirlerinden kopuk yaşamaya başlamaları, beraberinde kitle iletişim teknolojileriyle daha fazla zaman geçirmelerine neden olmuştur. Sosyal ağların insanların hayatına girmesiyle birlikte de iletişim kurma, etkileşimde bulunma ve işbirliği sağlama biçimleri yeniden şekillenmiştir. Bu sonuç beraberinde medya ve iletişim alanında yapılan çalışmaların sayısının hızla artmasını sağlamıştır. Söz konusu çalışmalar içerisinde; sayısal verilerden hareketle, bilgiye ulaşmayı, genelleme yapmayı amaçlayan nicel araştırmaların yanında, daha çok konuya ilişkin daha detaylı bilgilere ulaşma veya araştırma konusunun kökenlerine inmeyi amaçlamayan nitel araştırmalar dikkatçekmektedir. Bununla birlikte, son yıllarda, bu iki alan arasındaki çoğu zaman keskin ayrımlar ortadan kalkmaya başlamış; bilim insanları artık hem nicel hem de nitel yöntemleri birlikte kullanma çabası içerisine girmektedir. Alanın devam eden yakınsaması ve melezleşmesi nedeniyle, artık bir bilim veya iletişim çalışması için, üzerinde anlaşmaya varılmış, tek bir tanım bulmak imkânsızdır.