İNOVASYON, YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyüme oranında istikrarı oluşturmak ve gelişmiş ülkeleri yakalamak istiyorlarsa, katma değeri yüksek olan yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlayacak tedbirler almalıdır. Bu anlamda teşvik politikalarının yürürlüğe konulması, yenilik çabalarını destekleyici etkin mülkiyet hakkı yönetim sistemi kurulması ve işletme yöneticilerinin bu konudaki bilgi seviyelerini artırmaya yönelik eğitimler planlaması ve gelişmiş ülkelerin Ar-Ge harcamalarının tarihsel gelişim süreçlerinin incelenmesi gibi konulara gerekli önemi vermeleri gerekmektedir.