GÖLHİSAR AĞZI

Anadolu ağızlarıyla ilgili yapılan araştırmalar, şüphesiz Türkçenin sahip olduğu zenginliği ortaya koyan çalışmalardır. Ancak teknolojinin ilerlemesi, iletişim araçlarının çeşitlenmesi, büyük şehirlere göçün artması gibi sebeplerle Anadolu ağızlarının sahip olduğu asıl vasfı kaybetme gibi bir durumu da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu çalışmalara bir an önce başlamak dil çalışmalarında önceliğimiz olmalıdır. Biz bu ağız çalışmamızda Denizli, Muğla, Burdur illerinin kesişme noktasında bulunan, dil ve kültür açısından farklı bir değere sahip olduğunu düşündüğümüz Burdur’a bağlı Gölhisar ilçesini tercih ettik. Ayrıca bu bölgelerde doğup yaşıyor olmamız ve yörenin ağız yapısına hâkim olmamız bu yöreyi seçmemizde etkili oldu.

GÖLHİSAR AĞZI

ISBN: 978-625-8246-55-1

Kategoriler: Etiketler: