İŞ AHLAKI, GİRİŞİMCİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE İŞ DÜNYASI ÇALIŞMALARI

İş ahlakı, girişimcilik ve işletmelerde sürdürebilirlik günümüz iş dünyası açısından sosyal ve ekonomik anlamda önemli olması, böyle bir çalışmanın ortaya çıkması için bir motivasyon oluşturmuştur. Girişimcilik, ekonomik ve sosyal kalkınmanın motoru olarak tanımlanmaktadır. İş ahlakı, iş dünyası için temel yapı taşlarından birisi olarak kabul edilmiş ve giderek de önemini artıran bir konu haline gelmiştir. Sürdürebilirlik ise günümüzün değişen rekabet şartları içerisinde işletme faaliyetlerinin, işletmenin sürdürülebilir kılınma çabalarıyla paralel bir yapıya oturtulması gereğini ortaya koymaktadır.