TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE KALKINMA YAZILARI: KURAMSAL VE AMPİRİK ÇALIŞMALAR CİLT 1

Türkiye ekonomisinde kalkınma sorunu farklı alt başlıklarda ve bunlarla ilişkili olarak iktisadi piyasalar özelinde ele alınarak sınıflandırılabilir. İktisadi kalkınma sorunu farklı boyutlara sahip bir alan olarak öne çıkarken, zengin içeriğiyle de dikkat çekmektedir. İktisadi büyüme, tasarruf ve yatırımlar, bölgesel kalkınma, dış ticaret ve sermaye hareketleri, çevre ekonomisi, kamu politikaları, çalışma ekonomisi, nüfus ve beşeri sermaye gücü, sanayileşme, tarım, girişimcilik vb. konular çoğu zaman kalkınma iktisadının alt başlıkları olarak öne çıkmaktadır.