İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SKORLAMA TABANLI UYGULAMALI RİSK ANALİZİ REHBERİ

İş sağlığı ve güvenliği, tehlike ve risklerden arındırılmış güvenli bir çalışma ortamında çalışan sağlığının en üst seviyede korunmasını hedefleyen uygulamalar bütünüdür. İş Sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ana hedefi iş kazaları ve meslek hastalıklarının tamamen önüne geçilmesidir. Bu hedef ancak etkin bir risk yönetimi ile gerçekleştirilebilir. Risk yönetiminin temelini gerçekleştirilen risk analizleri oluşturmaktadır. Doğru uygulanan bir risk analizi, efektif bir risk yönetimi sağlayacak ve bu doğrultuda güvenli bir çalışma ortamı ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel hedefi gerçekleşecektir.