İSLÂM CEZA HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ

İnsanlığın varlığından itibaren suçlar ve cezalar da var olmuştur. Çünkü her insan suç işleme, kendisine ve başkalarınazarar verme potansiyeliyle ve sosyal bir varlık olarak yaratılmıştır. Bu durum karşılıklı ilişkilerde birçok ihlali ortaya çıkarabilmektedir. Bu yüzden bu potansiyelin ortaya çıkmasına engel olacak kurallar ve yaptırımlar da belirlenmiştir. Bunlar, insan ve içinde yaşadığı toplum için en uygun ve en ideal kurallar ve yaptırımlardır. Çünkü Yaratan yarattığının hangi suçları işleyebileceğini, hangi cezalarla ıslah olacağını ve suç işlemekten vazgeçeceğini en iyi bilendir. “Hiç yaratan bilmez mi? En ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Mülk 67/14) ayeti de buna işaret etmektedir.

Kategoriler: Etiketler: