İSLAM’DA İLETİŞİM, TOPLU YAŞAM VE KOMŞULUK

Biraz toplum şuuruna sahip olan herkes, komşuluğun bittiğinden şikâyet etmekte, ne var ki şikâyete konu edilen bu hususta, düzeltmeye yönelik, hiçbir gayret gösterilmemektedir.

Oysa gösterilecek en ufuk bir gayretin İslâmî ve dolayısıyla insanî bir görev olduğu Kur’an ayeti ile bize bildirilmiştir.

Allah (cc) Kur’an-ı Kerim de şöyle buyurmaktadır:

“Mü’min erkeklerle Mü’min kadınlar bir -birinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resulü’ne itaat ederler, İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir.”

(Tevbe, 71)