İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ESTETİK ANLAYIŞI

Çalışmanın konusu, İslâm düşüncesinde estetik anlayışın mahiyeti ve İslâm’ın estetiğe bakış açısıdır. İslâm düşüncesinde veya İslâm’ın kutsal kitabı olan Kur’an’ın estetiğe bakışı düzleminde gaye ve nizam fikrine paralel olarak felsefî-aklî bir bakış ve yöntemle ele alınan bu konu, dinî-İslâmî perspektifle harmanlanarak verilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız İslâmî ve Kur’anî-estetikdüşünce üzerine felsefî bir değerlendirme olduğu için estetikle ilgili temel konulara değinilmiş; daha sonra ise İslâm’ın ve Kur’an’ın bakış açısı bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır.

Kategoriler: Etiketler: