Stratejik Sektör: TARIM-2

İnsanoğlu yerleşik düzene geçiş öncesinde, sadece çevrenin kendisine sunduğu ürünleri toplayarak beslenmeyle yetinmiştir. Yerleşik yaşam düzenine geçildikten sonra tarımsal üretim başlamıştır. Giderek artan nüfus, gelişen teknoloji ve değişen yaşam biçimi gibi çok sayıda faktör tarımsal üretim üzerinde etkili olmuş ve halen olmaya devam etmektedir. Başlangıçta sadece yöresel pazarlarda talep gören tarım ürünleri, giderek ulusal ve uluslararası pazarlarda işlem görür ve taşınır duruma gelmiş, tarımın önemi stratejik düzeye yükselmiştir. Günümüzde yaşanan çeşitli olaylar, gıda güvenliğinin önemini ve tarımın stratejik sektör oluşu gerçeğini, açık olarak ortaya koymuştur.