İŞLETMELERDE ÇEVİKLİK

Örgütsel çeviklik kavramının tarihsel gelişiminin; öncelikle seri üretim ile başladığını ve daha sonra yalın üretim olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Yalın üretim kavramı; daha sonrasında çeviklik, çevik üretim ve örgütsel çeviklik şeklinde değişim ve gelişim göstermiştir. Ayıca tüm işletme süreçlerinin ele alındığı dönemde, insan unsuru ayrı bir önem kazanmıştır. Bu bağlamda örgütsel çeviklik kavramının gelişiminin anlatılmasında, öncelikle üretim süreçlerini etkileyen gelişmeler ve daha sonra insan faktörünün de dikkate alındığı işletme düzeyinde çeviklik konusu ele alınmaktadır.