KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI – 2

Azerbaycan ve Türkiye aynı dil, din, ırk ve kültüre sahip, Avrasya bölgesinin iki önemli kardeş Türk devletidir. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin istenilen düzeyde geliştirilmesi ve yükselmesi her iki ülkenin de temennisidir. 1991 yılında, Azerbaycan bağımsızlığını elde ettikten sonra ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda bir takım çalışmalar gerçekleştirmiş, ancak Türkiye ile ilişkiler beklenilen seviyenin altında kalmıştır. Azerbaycan bağımsızlığına kavuştuktan sonra sosyal, siyasi ve ekonomik bazı sorunlarla yüzleşmiştir. Maddi manevi yeteri güce sahip olmayan Azerbaycan, kardeş ülke Türkiye’ye yönelsede özellikle ekonomik anlamda petrol rezervlerin tespiti ve çıkarılması hususunda Batı’lı devletlerden maddi destek sağlayabilmek amacıyla uluslararası petrol antlaşmaları yapmak zorunda kalmıştır. Diğer taraftan Ermenilerin Azerbaycan toprakları üzerinde haksız işgali, bölgede uluslararası güç mücadeleleri, Rusya’nın bölgede kontrolü bırakmak istemeyişi Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesine olumsuz yansımıştır.

KARABAKH IS AZERBAIJAN: ULUSLARARASI DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI KİTABI – 2

 • EDITÖRLER:
 • DOÇ. DR. YUNUS EMRE TANSÜ
 • SEMRA ÇERKEZOĞLU
 • YAZARLAR:
 • DR. BERRİN SARITUNÇ
 • DR. VUGAR BAYRAMOV
 • ALİ ALPER DERECİK
 • ƏLİYEV İLKİN RAFAEL OĞLU
 • CANER KARAKUŞ  
 • ELVİN ABDURAHMANLI
 • HAKAN YILMAZ
 • İLYAS HÜSEYNOV
 • ÖMER ÖZKAYA
 • ISBN: 978-625-8007-47-3